Zoutkristallen een strategie voor het reactiveren van de rijke natuur van de Oosterschelde

Zeeland_100_A0_delta_2

 

Dit plan toont een nieuwe manier van natuur beschermen in en rond de Oosterschelde door het weer onlosmakelijk te verbinden met onze cultuur. Dat is nodig, want over 50 jaar zal de Oosterschelde alleen nog uit water bestaan; zandplaten, slikken en schorren zullen in de zeearm verdwijnen terwijl planten, dieren en het aantrekkelijke landschap daarvan afhankelijk zijn. Door grootschalige landbouw en het ontoegankelijk maken van natuurgebieden is de afstand tot natuur vergroot. Zoutkristallen is de metafoor voor het zoeken naar een brede maatschappelijke basis voor het behoud van natuur en gaat uit van de Oosterschelde als ecosysteem waar de mens een onlosmakelijk onderdeel van is.
Het tij wordt gekeerd door een ontwerp met een reeks kleine voorstellen waaromheen een nieuwe attitude kan uitgroeien, kristalliseren. Juist op die plekken waar conventionele landbouw geen toekomst heeft zijn allianties en innovatieve teelten kansrijk. Natuurontwikkeling wordt hier gecombineerd met andere belangen zoals landbouw, recreatie en cultuurhistorie. Samenwerking is essentieel in deze strategie voor een duurzame groene toekomst, een hogere biodiversiteit en een aantrekkelijk landschap. Zoutkristallen geeft aan hoe we condities kunnen scheppen voor leven.

Landschapsarchitect Marit Janse studeerde in 2013 cum laude af aan de Academie van Bouwkunst met een strategie voor het reactiveren van de rijke natuur van de Oosterschelde. Dit plan, Zoutkristallen, kreeg een nominatie voor de Archiprix 2014.

mentoren:
Maike van Stiphout DS landschapsarchitecten
Cees van der Veeken Lola landschapsarchitecten
Martin Aarts Stadsontwikkeling Rotterdam