getijdenpark Wervenpark

_092_aenf_Wervenpark_Oblique_b_portraitLR

In het ontwerp voor het Wervenpark zijn natuurlijke processen en historische structuren benut om ecologische en maatschappelijke meerwaarde te creëren. Het getijdenpark vergroot de lokale biodiversiteit, behoud de cultuurgeschiedenis van de oude Scheepswerf De Biesbosch en biedt een aantrekkelijke leefomgeving voor nieuwe en bestaande bewoners. Marit Janse ontwerpt aan dit project in dienstverband van de Gemeente Dordrecht.  [beeld AenF Visuals]

_092_aenf_Wervenpark_01cLR_092_aenf_Wervenpark_02dLR
_092_aenf_Wervenpark_Oblique_bLR