designstudio Academie van Bouwkunst ‘Total Total’

P1a_locatie_web


Deze week start de 8 weken design-studio ‘Place’ op de Academie van Bouwkunst Amsterdam. De opgave is een ‘charging-station’ te ontwerpen op de locatie van het huidige Total tankstation in Amsterdam Noord; een totaal laadstation niet alleen voor automobilisten maar ook voor recreanten en natuur. De Kadoelen scheg blinkt al uit in biodiversiteit. Er komen veel bijzondere soorten voor zoals de noordse woelmuis en de meervleermuis en voor de bijen zijn er neonicotinoide vrije zones. Kan deze natuurlijkheid een plek krijgen in een gebied die snel verstedelijkt en waar groene, gezonde ruimte onder druk staat. Hoe redefineer je de snelweg en de gebruikers in een wereld waar wellicht over een decennia automatische bestuurbare auto’s rijden en schaarse natuur steeds belangrijk wordt? 26 oktober is de (niet publieke) eindpresentatie.