getijdennatuur Wervenpark

oktober 2016 - zachte overgang van water naar land, geultjes zijn ontstaan.

Het Wervenpark ontwikkeld zich tot een getijdennatuur met rijke flora en fauna. In december 2015 is de harde oever met betonplaten verwijderd en is een geleidelijk aflopende oevers gegraven. Hierdoor is een zacht gradiënt ontstaan van water naar land waar planten, vissen en vogels zich thuis voelen.  Al snel zie je dat de rivier zijn zaden heeft afgezet, geultjes gegraven en poeltjes zijn ontstaan. Al snel is een prachtige oever is ontstaan met onder andere kattenstaarten, moerasspirea en watermunt. Na de bouw van de kademuur in 2019 krijgt de rivier nog meer de ruimte waardoor getijdennatuur zich verder zal ontwikkelen.

In het Wervenpark wordt het getij weer zichtbaar en beleefbaar. Het zuiverende vermogen van water- en oeverplanten zorgt voor een betere waterkwaliteit. Wervenpark is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Stadswerven. Getijdenparken dragen bij aan een gezonde en aantrekkelijke stad.

 

harde oever in 2015
harde oever in 2015
oktober 2016 - zachte overgang van water naar land, geultjes zijn ontstaan.
oktober 2016 – zachte overgang van water naar land
juni 2017
juni 2017
juli 2018
juli 2018