_092_aenf_Wervenpark_Oblique_b_portraitLR
projecten

getijdenpark Wervenpark

In het ontwerp voor het Wervenpark zijn natuurlijke processen en historische structuren benut om ecologische en maatschappelijke meerwaarde te creëren. Het getijdenpark vergroot de lokale biodiversiteit, behoud de cultuurgeschiedenis van de oude Scheepswerf De Biesbosch en biedt een aantrekkelijke leefomgeving voor nieuwe en bestaande bewoners. Marit Janse ontwerpt aan dit project in dienstverband van de Gemeente Dordrecht.  [beeld […]

oktober 2016 - zachte overgang van water naar land, geultjes zijn ontstaan.
projecten

getijdennatuur Wervenpark

Het Wervenpark ontwikkeld zich tot een getijdennatuur met rijke flora en fauna. In december 2015 is de harde oever met betonplaten verwijderd en is een geleidelijk aflopende oevers gegraven. Hierdoor is een zacht gradiënt ontstaan van water naar land waar planten, vissen en vogels zich thuis voelen.  Al snel zie je dat de rivier zijn zaden heeft afgezet, geultjes gegraven […]

Schermafbeelding 2018-11-30 om 11.05.14
projecten

innovatieve kades Wervenpark

Interview met Eldert Besseling van Netics, the sediment engineers over het innocatieve kadeontwerp van het Wervenpark. De kades worden opgebouwd van grond wat uniek is in Nederland. De kade wordt natuurinclusief; muurvegetatie, varens en nestelgelegenheid voor oeverzwaluwen en ijsvogels krijgen een plek. Gemeente Dordrecht is koploper door deze innovatieve ontwikkeling. Zie 10:06 minuut. https://youtu.be/KDfu_W7QFYk?t=605. De kades zullen naar verwachting in 2019 worden […]

Posthumalaan. Posthumalaan?
projecten

Wandelsymposium Posthumalaan. Posthumalaan?

We verkennen de Posthumalaan, van Erasmusbrug tot Maashaven Oostzijde en ontdekken high-designed plekken waar niemand komt en overhoekjes en randjes met leven. Kunstenaarsgroep Observatorium maakt 7 denkbeelden voor de toekomst van deze straat op basis van gesprekken tijdens 7 wandelingen. Op uitnodiging van Gemeente Rotterdam wandelde Marit Janse met Han Bakker en Ruud Reutelingsperger, Harry Hamelink en stagiaires Sofie en […]

b2017-08-13-19.07.25kopie
projecten

tijdelijke tuin het Zomerparadijs

In de Beatrijsstraat, Frank van Borselenstraat en Persijnstraat in Rotterdam West is er gedurende de zomermaanden juli en augustus een ontmoetingsplaats gemaakt op vijf parkeerplaatsen. Zomerparadijs in de drie straatjes! Een plek die gebruikt kan worden om samen te komen, samen te spelen en samen te eten. Een wekelijks programma vol met muziek, buitenspelen en […]

Schermafbeelding 2017-06-16 om 10.03.28
projecten

ontwerpopgave voor bekenlandschap Roosendaal

De Molenbeek is een laaglandbeek die ontspringt in Kalmthout, België en uitstroomt in de Vliet in het centrum van Roosendaal; een oude kreek die later een industrieel karakter heeft gekregen. De Oude Beek is een door kwel gevoede beek met een hoge waterkwaliteit die uitstroomt in de Engebeek. Deze beken zijn nu in het centrum van stedelijk leven […]

20161013_Wervenpark_stroomgeultjes_foto-M.Janse
projecten

Pionieren in het Wervenpark

De rivier Beneden Merwede graaft geultjes en poeltjes. De eerste pioniersbeplanting is al zichtbaar. De betonnen kraanbaan, hellingbanen en bouwhelling blijven behouden maar krijgen een ander gebruik. Als wandelpad of als nestelplaats voor de grootoorvleermuis, insecten en egels. Het Wervenpark wordt een plek voor mensen, dieren en planten tegelijk. Marit Janse werkt in dit project samen met Ecoshape en de Gemeente […]

A20_BNAtumblr_o435k5PpV51tlb56zo1_400
projecten

Rijkswaterwegpark 20

De snelweg is een jong ding. Nog maar zo’n 40 jaar. Voordat ze 80 is, kan er nog heel wat veranderen. Wie zegt dat ze er dan nog is? Wij niet. Wij maken onderscheid tussen wat we wél weten en wat we níet weten. Wat we niet, of maar half weten: Mobiliteitstechnologie verandert razendsnel. De […]

Wervenpark_locatie-Stadswerven-01
projecten

Wervenpark

Het Wervenpark wordt een uniek en onderscheidend park van Dordrecht en aantrekkelijke leefomgeving voor nieuwe en bestaande bewoners, flora en fauna. Op deze voormalige scheepswerf de Biesbosch is nu de unieke mogelijkheid de getijdenbewegingen beleefbaar te maken en de natuurwaarde te vergroten in een park dat past bij de cultuurhistorische context van de oude scheepswerf. […]

Zeeland_100_A0_delta_2
projecten

Zoutkristallen een strategie voor het reactiveren van de rijke natuur van de Oosterschelde

  Dit plan toont een nieuwe manier van natuur beschermen in en rond de Oosterschelde door het weer onlosmakelijk te verbinden met onze cultuur. Dat is nodig, want over 50 jaar zal de Oosterschelde alleen nog uit water bestaan; zandplaten, slikken en schorren zullen in de zeearm verdwijnen terwijl planten, dieren en het aantrekkelijke landschap […]