Wervenpark

Wervenpark_locatie-Stadswerven-01

Het Wervenpark wordt een uniek en onderscheidend park van Dordrecht en aantrekkelijke leefomgeving voor nieuwe en bestaande bewoners, flora en fauna. Op deze voormalige scheepswerf de Biesbosch is nu de unieke mogelijkheid de getijdenbewegingen beleefbaar te maken en de natuurwaarde te vergroten in een park dat past bij de cultuurhistorische context van de oude scheepswerf. Het behoud van de bestaande kraanbaan en hellingbanen en de historische relatie tussen land en water is daarbij essentieel. Het Wervenpark wordt een plek voor mensen, dieren en planten tegelijk. Marit Janse werkt in dit project samen met Ecoshape en de Gemeente Dordrecht